S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

TOVAR V AKCII

naša cena 0,33 EUR
skladom
naša cena 0,33 EUR
skladom
naša cena 14,00 EUR
skladom

» Obchodné podmienky

ORIGINALITA HANDMADE VÝROBKOV

 

Upozorňujeme, že handmade výrobky, ktoré vyrábame môžu mať nepresnú štruktúru, nerovnomerné šitie, stopy po lepidle a podobne. Taktiež pri odbere viac kusov z jedného výrobku sa môže stať, že nebudú úplne totožné. Každý výrobok je originál. Nekupujete si výrobky strojovej veľkovýroby, ale naše ručné práce aj s takýmito chybičkami. Preto zakúpením akejkoľvek dekorácie u nás berte túto informáciu na vedomie a prípadné reklamácie v tomto znení budeme považovať za neopodstatnené.

 

Fotografie výrobkov sú ilustračné, nakoľko sa jedná o ručne robené výrobky a každý z nich je originál, môžu sa výrobky od fotografie mierne odlišovať. Jemná odlišnosť farebných odtieňov môže byť spôsobená tlačou alebo nastavením Vášho monitora.


 

Vymedzenie pojmov a Všeobecné ustanovenia

 

Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode www.vaculiatko.eu, ktorého prevádzkovateľom je:

 
Jozef Vaculka - Vajf
Palárikova 291/1
905 01 Senica
IČO: 50 744 470
DIČ: 1071457640
Nie sme platcovia DPH
Platobné spojenie:
 
Fio Banka
IBAN: SK67 8330 0000 0025 0116 6876
SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX
 

 

Definícia pojmov:

 • Kupujúci – fyzická alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom internetového obchodu www.vaculiatko.eu.
 • Tovar – produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu www.vaculiatko.eu.
 • Objednávka – kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru.
 • Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu www.vaculiatko.eu sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito nákupnými i reklamačnými podmienkami.
 • Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných pri realizácií objednávky.
 • Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho zákazníka a jej prijatím na strane predávajúceho.

 

Objednávka tovaru

 

Objednávka vzniká odoslaním objednávky a jej potvrdením pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami internetového obchodu www.vaculiatko.eu. Predávajúci zašle kupujúcemu potvrdenie objednávky e-mailom. Týmto sa považuje objednávka zo strany kupujúceho za záväznú.


Tovar, ktorý je skladom bude vyexpedovaný v lehote 3-5 pracovných dní od prijatia objednávky. Výrobky, ktoré nie sú skladom budú doručené v termíne dohodnutom s nakupujúcim. Je to z toho dôvodu, že nie všetky výrobky sú skladom, kedže sú ručne vyrábané po obdržaní objednávky.


 

Predávajúci sa zaväzuje:

 • dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky,
 • dodať kupujúcemu tovar zabalený tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas doručovania.

 

Predávajúci nezodpovedá za:

 • oneskorené dodanie tovaru zavinené Slovenskou poštou alebo inou kuriérskou spoločnosťou,
 • oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávnymi údajmi prijímateľa,
 • za poškodenie zásielky zavinené Slovenskou poštou alebo inou kuriérskou spoločnosťou.

 

Kupujúci sa zaväzuje:

 • objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov,
 • zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

 

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.


 

Zrušenie objednávky

 

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje. Predávajúci bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu.

V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky.

V prípade, že kupujúci už zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho.


 

Odstúpenie od zmluvy – vrátenie tovaru

 

V súlade s § 12 zákona č. 108/2000 Z. z. má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru pokiaľ tovar nekupuje na podnikateľské účely. Ak sa rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote a dodrží nižšie uvedené podmienky, bude mu suma vrátená. V tejto lehote môže kupujúci vrátiť výrobok predávajúcemu a zaslať späť na svoje náklady spolu s faktúrou.

Odstúpenie od zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu čo najskôr a to písomne e-mailom na info@vaculiatko.eu.

Tovar, ktorý kupujúci bude vracať v rámci zákonom stanovenej lehoty, musí byť zabalený v pôvodnom obale, nesmie niesť známky používania, musí byť nepoškodený, kompletný a musí byť odoslaný s kópiou dokladu o kúpe.

Kupujúci tovar odošle na adresu prevádzkovateľa internetového obchodu a to Slovenskou poštou ako doporučený balík alebo kuriérnou službou. Zásielky na vrátenie poslané na dobierku neprijímame. Náklady na prepravu tovaru naspäť k predávajúcemu nesie v plnej výške kupujúci.

Cena za tovar bude zákazníkovi vrátená po skontrolovaní vráteného tovaru do 7 pracovných dní na bankový účet, ktorý kupujúci poskytne na vyžiadanie.

V prípade, že kupujúci nesplní povinnosti uvedené vyššie, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu. Predávajúci má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.


 

Ceny a platba za tovar

 

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, pre kupujúceho však platí cena, ktorá bola v e-shope platná v deň objednania.

Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

Platby sa vykonávajú v EUR (€), pričom predávajúci vyžaduje, aby si zákazník vybral z dvoch možných spôsobov platby : platba vopred na bankový účet, alebo platba pri prevzatí tovaru (tovar odošleme na dobierku).

V prípade platby vopred odošleme tovar po pripísaní platby na účet.


 

Dodanie tovaru a dodacie lehoty

 

Doba výroby a odoslania nášho tovaru je max. 30 dní. Je potrebné, aby kupujúci uviedol v objednávke funkčnú a používanú e-mailovú adresu, nakoľko na túto emailovú adresu sú mu posielané informácie o priebehu objednávky.

Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať so zamestnancom Slovenskej pošty protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.


 

Reklamačný poriadok

 

Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím na mieste skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.

Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne písomne uplatniť u predávajúceho na e-mailovú adresu info@vaculiatko.eu, a to ihneď po zistení závady, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie závady. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

 

Záruka sa nevzťahuje na:

 1. mechanické poškodenie – roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod.
 2. škody spôsobené používaním prídavných zariadení, doplnkov alebo nezodpovedajúceho spotrebného materiálu
 3. vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, poškodením ohňom.

 

V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu uvedenú v kontaktných údajoch. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci. Prepravné, poštovné a iné poplatky nevraciame.

 

Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať:

 • reklamovaný tovar vrátane príslušenstva
 • kópiu faktúry u a popis závady (prípadne odoslať cez e-mail),
 • kontaktné údaje kupujúceho – spiatočná adresa, telefónne číslo, e-mail.

 

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom. Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

ZmFhM